#Omapiilopaikka

#Omapiilopaikka-kuvakisa

Kuvaa oma kesäinen piilopaikkasi, jaa otoksesi tunnuksella #omapiilopaikka ja voit voittaa mahtavia Piilopaikka-palkintoja!

#Omapiilopaikka-kilpailun säännöt

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab
Fazer Makeiset Oy
Arabia / Fiskars Home Oy Ab 
(Jäljempänä “Järjestäjät”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika

Kilpailu alkaa 25.5.2015 ja päättyy 31.7.2015.

4. Kuinka osallistua kilpailuun 

Osallistuminen tapahtuu lataamalla kuva omasta kesäisestä piilopaikasta Instagramiin, Twitteriin tai Pauligin (https://www.facebook.com/pauligcafe), Fazerin (https://www.facebook.com/fazersuomi) tai Arabian (https://www.facebook.com/arabiafinland) Facebook-seinälle tunnisteella #omapiilopaikka. Kuvan voi ladata myös suoraan kampanjasivun lomakkeen kautta osoitteessa omapiilopaikka.fi.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintoina arvomme 20 kpl Piilopaikka-aiheisia palkintokasseja, jotka sisältävät vuoden 2015 Juhla Mokka kahvirasian, 500 g Juhla Mokka -suodatinkahvia, bambuisen annosmitan, Arabian Piilopaikka-mukin sekä 2 kpl Fazerin Aito Vanilja -täytekeksejä (palkinnon arvo n. 45 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Palkintoja arvotaan sekä kisan aikana että sen päätyttyä.

Osallistuaksesi kilpailuun sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Voittajat valitaan arvonnalla kaikkien osallistujien joukosta 15.8.2015 mennessä ja voittajille ilmoitetaan voitosta ja palkintojen luovuttamisesta henkilökohtaisesti sosiaalisen median tai lomakkeen yhteystietojen välityksellä. Palkinnot toimitetaan postiosoitteisiin Suomessa syyskuun 2015 loppuun mennessä.

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjät ja kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Järjestäjät ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjät ratkaisevat sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjillä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista. Osallistuja vakuuttaa että hänellä on kuvaan ja sen julkaisemiseen täydet oikeudet ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty suostumus kuvan ottamiseen ja sen käyttöön kilpailussa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjillä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

7. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjät tallentavat lomakkeella kilpailuun osallistuneiden henkilötiedot. Osallistujien henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

8. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

9. Arpajaisvero

Järjestäjät maksavat palkinnon arpajaisveron.

10. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com

Arabian kuluttajapalvelusta arkisin klo 10-15 puh. 0204 39 6300, kuluttajapalvelu.suomi@fiskars.com

Fazer kuluttajapalvelusta http://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/anna-palautetta-tai-kysy/palautelomake-makeiset-keksit-suklaa/  tai puhelimitse puh. 09-876 21 arkisin klo 9 - 11 ja 12 -15 välisenä aikana.